Sektor za monitoring i zemljišni informacioni sistem (ZIS)

 

Sektor za monitoring i zemljišni informacioni sistem (ZIS)vrši slijedeće poslove: izrada planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje te održavanje  informacionog sistema za zemljište (ZIS); sistemska kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta; mjerenja kontaminiranosti poljoprivrednog i drugog zemljišta polutantima (teškim metalima, organskim materijama, radionuklidima i drugim štetnim i opasnim materijama); uspostavljanje i provođenje monitoring zemljišta (praćenje stanja poljoprivrednog i drugog zemljišta i promjena u tlu i na zemljištu); terenska istraživanja zemljišta (rekognosciranje terena, opažanja, mjerenja, snimanja, stratigrafska istraživanja-sondiranja terena, otvaranje profila, uzimanje uzoraka i sl.);  digitalna obrada podataka u GIS projekcijama (skeniranje, geokodiranje, vektorizacija, dorada i plotanje); uspostavljanje  i vođenje  evidencije o poljoprivrednom zemljištu; priprema analitičkih, informativnih i drugih materijala iz nadležnosti Sektora;  učešće u pripremi stručnih mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela a odnose se na poljoprivredno i drugo zemljište; priprema izvještaja o radu, programa i plana rada za narednu godinu za Sektor; drugi poslovi propisani Zakonom o poljoprivrednom zemljištu; priprema materijala za konferencije, seminare i sastanke; drugi poslovi iz nadležnosti Sektora.

Adresa: Dolina 6,

Sarajevo 71000, BiH

Email: info@fzap.gov.ba

Tel: +387 33 268 262

© 2013 Federalni zavod za agropedologiju. Sva prava pridržana

Anonimna prijava korupcije može se izvršiti putem kutije za prijavu korupcije koja je postavljena u hodniku na 2. spratu Federalnog zavoda za agropedologiju.