Rukovodeća struktura Federalnog zavoda za agropedologiju

 

DŽENAN VUKOTIĆ
Direktor Federalnog zavoda za agropedologiju
EJUB TRAKO
Pomoćnik direktora za pedologiju i melioracije
AMRA ĐURĐEVIĆ
Načelnik službe za opće i pravne poslove
MARINA MITROVIĆ
Pomoćnik direktora za laboratorijska istraživanja
ADNAN IŠERIĆ
Načelnik službe za finansijsko računovodstvene poslove

Adresa: Dolina 6,

Sarajevo 71000, BiH

Email: info@fzap.gov.ba

Tel: +387 33 268 262

© 2013 Federalni zavod za agropedologiju. Sva prava pridržana

Anonimna prijava korupcije može se izvršiti putem kutije za prijavu korupcije koja je postavljena u hodniku na 2. spratu Federalnog zavoda za agropedologiju.