Nadležnosti

 

Zavod vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a odnose se na:

 

  • kartiranje i utvrđivanje bonitetne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta;

  • kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta;

  • uređenje poljoprivrednog zemljišta;

  • praćenje kontaminiranosti poljoprivrednog zemljišta polutantima (teškim metalima);

  • rejonizaciju poljoprivrednog zemljišta i njegovo racionalno korištenje;

  • monitoring (praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta i promjena u i na tlu);

  • zemljišni informacioni sistema (ZIS) poljoprivrednog zemljišta i vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu;

  • davanje uputstava za upravljanje i gospodarenje poljoprivrednim zemljišnim resursima;

  • davanje saglasnosti upotrebe poljoprivrednog zemljišta kao i izdavanje mišljenja, atesta i certifikata za upotrebu i korištenje poljoprivrednog zemljišta;

  • učestvovanje i davanje stručnog mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na poljoprivredno zemljište; te druge poslove i zadatke propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i drugim zakonima.

 

Pored navedenog Zavod vrši i sve druge poslove koji se odnose na ostvarivanje programa i politike koju utvrdi Vlada i Parlament Federacije BiH.